• Presidenta
  Maica Palomares Rus – OAPN

 • Vicepresidente
  José Calderón Pérez – CH Segura

 • Secretario
  José Calderón Pérez – CH Segura

 • Tesorera
  Ruth Sánchez Pinar – CH Tajo

 • Vocal
  Mercedes Carneiro López – CH Ebro

 • Vocal
  Teresa Galindo Lucerón – CH Júcar