• Presidenta
  Mercedes Carneiro López – CH Ebro

 • Vicepresidente
  José Carlos Vilas Casado – CH Guadalquivir

 • Secretario
  Teresa Galindo Lucerón – CH Júcar

 • Tesorera
  Rebeca Ortiz Ruiz – CH Ebro

 • Vocal
  Rosendo Barberán Murcia  – CH Segura

 • Vocal

 • Vocal